Online ebook

Top Best Epub Readers

  10 thoughts on “[Epub] ➟ Среднощен дневник By Maxim E. Matkin – Eiyo.us


 1. says:

  Z tejto knihy m m zmie an pocity dobre, r chlo sa tala, je akoby sondou do ivota mu a s asn ho sveta miestami pr li drz , odha uj ca, ne akan miestami ironick , odv na a erotick Postavy s origin lnymi menami si ob bite, prizn m, e Hysterka a Ranen ...


 2. says:

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , ,,, , , ,,


 3. says:

  M a osobne si z skal svoj m sarkastick m poh adom na svet Je to jeho prv kniha a v mojom osobnom rebr ku patr medzi jedny najlep ie


 4. says:

  Ultra ahk tanie do autobusu po as troch kr tkych ciest padlo 20 % textu Prv asti som tala e te ako blog na inzine roku p na 2002, kedy bol Matkin z hadn celebrita a verilo sa, e rodu mu sk ho U vtedy ma Polno n cenn k senn k denn k itate sky neuspokojoval, tak som ho prestal...


 5. says:

  Plytkost tohohle masakru vyva uje fakt, e je ze ivota, ili pln sarkasmu a ironie.Kn e ka je v cucem best of dn noc z den ku individua, kter tak n jak brusl z jednoho trablu do druh ho a u toho se sna zachovat si zdrav rozum Prost...


 6. says:

  , , , .


 7. says:

  In pirat vna kniha, tan v ase, ke som nie o tak potrebovala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • See Post

 • More Post